Dykloggen 1999

Det hela började för 2-3 år sedan då Johan Danielsson hade snappat upp ett rykte om ett flygplansvrak i Stockholmsvatten, resultatet då kan man läsa om på http://www.t.kth.se/t95_pas/f2.htm.

Efter att jag av ett par händelser fått nya uppgifter om planet så beslöt jag att börja luska ordentligt i frågan. Det visade sig att en kille i klubben hört talas om på sitt jobb att någon kanske hade telefonnummret till vrakets ägare...

Efter många långa telefonsamtal och även en infodag där ägaren berättade om hur planet felnavigerat upp till Sverige kom vi slutligen ut på sökdagen. Målet var alltså att hitta det Tyska Naziplan som ligger i Hägernäsviken vid den nerlagda Flygkåren F2. Det var en Bluhm & Voss 138. ägaren till Bluhm & Vossen hade kört Side Scan Sonar i området och trodde sig ha bra koll på de intressanta objekten. Det var dels det nämnda flygplanet men också en "Hansa", ett enmotorigt flygplan som tjänat som reservambulans. Vi hade uppbringat tre båtar och femton dykare inför lördagens dyk. Moderskepp var dykbåten "Slug", utöver Slug hade vi en gummibåt och en stor styrpulpetsbåt. Dykdjupen var ringa och dykarna täckte snabbt av sökrutorna som lagts upp. Tyvärr så var bottenförhållandena sådana att resultatet av åtskilliga, samanlagda, dyktimmar vart en moped av förmodat märke Push och en golfboll... Någon liknade bottnen vid en sockerkaka! Klart är att armen försvann med lätthet ner i dyn utan stopp. (Sockerkakan var inte klar - jag blev kladdig!!!). Min egna, högst obevisade, teori är att Side Scan Sonaren även visat det som fanns under den lättflyktiga dyn/slammet. Tyvärr så var vi tvugna att avbryta sökningen utan önskat resultat. Vissa glada laxar dök som plåster på såren ett nattdyk på fritidsbåten som ligger på fyra meters djup i närheten. Väldigt häftigt såg det ut uppifrån vår båt när vraket lystes upp av 50W+100W inifrån!

Anders Palm