Grundare av Sjöjungfruträffen är Water Frogs Diving Team i Enköping. Efter det har traditionen och arrangerandet växlats mellan olika dykklubbar i Mälardalen.

Sjöjungfruträffen 2010 anordnades av VSDK Mollusca, och dykningen skedde i Vätterns klara vatten.

Sjöjungfruträffen 2009 anordnades av Water Frogs Diving Team i Enköping, och för omväxlings skull blev det detta år dykning på västkusten.

Sjöjungfruträffen 2008 anordnades av DK Aquatic och LM DYK, och även detta år gjordes dyk runt Dalarö med övernattning i Gålö.

Sjöjungfruträffen 2007 anordnades av KTH DK. Det blev trevliga båtdyk på vrak kring Dalarö och Huvudskär, övernattning i Gålö samt dyk med UV-tipspromenad på Dyviksvraket.

Sjöjungfruträffen 2006 anordnades av VSDK Mollusca. Dykningar genomfördes i Uskavi.

Sjöjungfruträffen 2005 anordnades av KTH DK. Båtdyk på vrak kring Landsort, övernattning i Trosa samt dyk i Vagnhärads kalkbrott stod på programmet.

Sjöjungfruträffen 2004 anordnades av tjejer från Sörmlandskustens DK, Sala SDK och en tjej som var icke klubbansluten. Dykningen skedde i Oxelösunds skärgård samt i en sjö vid Västra Kovik.

Sjöjungfruträffen 2003 anordnades av LM DYK. Dyken gjordes vid Huvudskär. Vi dök på vraken Fylgia och Jobbskärsvraket. Söndagsförmiddagen tillbringades på Vasa-museet där alla sjöjungfrur fick en intendentvisning samt en kik i de annars för besökare låsta förråden.

Sjöjungfruträffen 2002 anordnades av Water Frogs Diving Team Enköping. Denna gång var temat historisk dykning och genomfördes vid Brandholmssund och Birka i Mälaren.

Sjöjungfruträffen 2001 anordnades av KTH DK. Dykningarna genomfördes i Stockholms skärgård med Dalarö som startpunkt samt vid Kastellholmen i Stockholm.

Sjöjungfruträffen 2000 anordnades av Sala SDK och VSDK Mollusca. Dykningarna genomfördes i Hallsta grustag och Lånsta grustag.

Sjöjungfruträffen 1999 anordnades av UDK Tumlaren i Uppsala. Dykningarna genomfördes i sjön Erken.

Sjöjungfruträffen 1998 anordnades av DK Putan. Dyken genomfördes i Stockholms skärgård.

Sjöjungfruträffen 1997 anordnades av Ekens Pärla.

Sjöjungfruträffen 1996 anordnades av Water Frogs Diving Team, i Magsjön i Södermanland.

Sjöjungfruträffen 1994 anordnades av Water Frogs Diving Team.