Ett enkelt landbaserat dyk som passar alla.

Dykplatsen

Denna vik nära Sveriges och Danmarks holme är hemvist för ett större antal vrak och vrakrester av äldre och nyare ålder och modell. Bl.a. finns en nyare motorbåt att titta på samt ett äldre vrak längre ut i viken. Detta vrak vill dock Sjöhistoriska museet att man inte dyker på p.g.a. slitaget. Djupet är max 15 meter inne i viken och bottnen är till viss del täckt av sediment och gamla löv så bra kontroll på flytkraften gör dyket roligare.

Dyket

Den finns en sandstrand som djupnar ganska snabbt där det är bra att gå i. Det finns även en betongbrygga men det är inte tillräckligt djupt för att hoppa i från den.

Dykdjup

Max 15 meter.

Sikt

1-3 meter (en lampa är bra att ha!).

Vägbeskrivning och parkering

Från Stockholm kör man på Värmdöleden (222) i riktning mot Nacka. Efter några kilometer tar man avfarten mot Skuru, kör under bron och försätter på Värmdövägen. Efter ca. 400 meter kommer man till Skurusundvägen och följer denna i ca. 200 meter och svänger sedan vänster in i Kristinedalsvägen. Efter ca. 400 meter kommer man till Utskogsvägen där man svänger höger och försätter i 1,4 km. I korsningen med Skurusundsvägen svänger man vänster och efter vidare 400 meter har man kommit rätt. Om man är säker att man kommer upp igen, så kör man nedför backen för att lada ut utrustning, men man får inte parkera vare sig nere vid vattnet eller vid toppen av backen då detta är privat mark. Parkera i stället bilarna 50 meter högre upp vid sidan av vägen. Där brukar det finns gott om plats.

Kartritare Erik och Henning.