Gammalt trävrak, en sänkt bordell.

Dykdjup

Max 10 meter.

Dykbeskrivning

Ligger bojad utanför en av pråmarna längs Söder Mälar Strand.

Sikt

1-3 meter.

Vägbeskrivning

Vid en av pråmarna längs Söder Mälar Strand. Nedanför Münchenbryggeriet.