Largen är en klart underskattad insjö med bra sikt och ett rikt djurliv. Här finns abborrar, musslor och kräftor. Det är ett perfekt ställe för nybörjare och för avrostning. Man kan parkera mycket nära vattnet och det är lätt att ta sig i och ur.

Dykdjup

Maxdjup är 12 meter, vid rösena är det betydligt grundare ca 2-6 meter.

Dykbeskrivning

Ca 100 meter ut i vattnet från stranden sticker det upp en eller ett par pinnar i vattnet. Pinnarna är markering för grund där det ligger en massa stenbumlingar. Det som finns att se kan hittas runt dessa grund, hamnar man utanför detta område finns ingenting att se, där är det bara dy.

Platsen lämpar sig också för nattdyk. Bland stenarna gömmer sig kräftor som är möjliga att se på natten. Störst chans att träffa på dem är på höstkanten.

Sikt

Sikten är vanligtvis väldigt god.

Vägbeskrivning

Man åker E18 och väg 276 till Åkersberga, och fortsätter sen väg 276 till avfarten till Vira Bruk och Largen där man svänger vänster. Efter ca 5 km kommer man till Largen som ligger på vänster sida. Vänd och parkera längs vägen.

Övrigt

Detaljerad dykplatsbeskrivning.