Historik

Sjöjungfruträffen startades 1994 på initiativ av tjejerna i Waterfrogs Diving i Enköping. De hade som syfte att lära känna fler tjejer i andra dykklubbar. Tanken var redan då, att det skulle bli en årlig tradition, där värdskapet för träffen skulle ligga hos olika dykklubbar i Mälardalen. Varje år sedan dess har träffarna varit lika uppskattade. I år har turen kommit till oss tjejer i KTH Dykarklubb.

Målsättningen med Sjöjungfruträffen är att dykande tjejer ska kunna träffas och dyka säkert samtidigt som vi har trevligt utan prestige. Dykning har länge varit, och är fortfarande en mansdominerad sport, detta gör att det är extra viktigt att engagera och stärka dykande tjejer. De tjejer som deltar på Sjöjungfruträffen har alla olika dykerfarenhet och är på olika kunskapsnivå, det finns utrymme både för nybörjaren och den mer avancerade. När inte killar är närvarande så får man tillfälle att stärka sitt självförtroende, det blir enklare att fråga, man vågar att försöka själv och kan dela med sig av sina erfarenheter.

Under helgen den 8-9 september vill vi att ca 30 dykande tjejer ska få träffas för att dyka ute i Stockholms skärgård med Dalarö som utgångspunkt. Dalarö har varit en viktig knutpunkt för sjöfarten under flera århundraden och är också en plats där många fartyg har mött sitt slutliga öde. Vi vill besöka två av dessa vrak, varav ett är Riksäpplet som deltog i de stora krigen på 1600-talet.