Kamratskap, naturupplevelser och personliga utmaningar karakteriserar det äventyr som erbjuds en sportdykare. Med detta i åtanke är det lätt att förstå sportens ständigt ökande popularitet och den lavinartade ökningen av certifierade dykare. Med en gedigen utbildning anpassad för nordiska vatten blir äventyret också ett säkert äventyr.

I KTH DK utbildar vi ideellt i klubbmiljö och är av uppfattningen att det är så dykning bör utövas och läras ut. Under kursernas gång kommer kursdeltagaren på ett naturligt sätt in i klubbmiljön vilket borgar för att man på ett smidigt sätt kan fortsätta utöva sporten även efter att man gått klart kursen.

Vi vill särskilja oss från andra dykskolor och klubbar genom att hävda det som är speciellt hos KTH DK att vi hör hemma på Sveriges ledande tekniska universitet. Vi anlägger ett högskoleperspektiv på våra kurser och är måna om att förberedelser, genomförande och uppföljning sker på bra sätt. Vi anammar ett kritiskt tänkande och lär ut förståelse hellre än faktakunskaper.